جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

литература > Литературные жанры > юморская и критическая литература > шахр-ашубская поэзия (Роковая женщина)

مرجح

шахр-ашубская поэзия (Роковая женщина)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155171

این مفهوم را دانلود کن: