جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Литературные произведения > Литературные строфы

مرجح

Литературные строфы  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155203

این مفهوم را دانلود کن: