جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

... > Адабиёт > صنایع ادبی (fa) > Риторика > бадеъ > иғроқ > иғроқи монандкунӣ

مرجح

иғроқи монандкунӣ  

اعم

نامرجح

  • اغراق مانندکنی
  • эғроқэ ташбӣҳӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154998

این مفهوم را دانلود کن: