جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Тадқиқотҳои адабӣ  

نامرجح

  • تدقیقات های ادبی
  • пажӯҳэшҳое адабӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155016

این مفهوم را دانلود کن: