جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

унсурҳои достон > барномаи асосии пайдарпаии нависанда

مرجح

барномаи асосии пайдарпаии нависанда  

نامرجح

  • برنامه ی اساسی پی در پی نویسنده
  • пейранг

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155017

این مفهوم را دانلود کن: