جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > таркиббанд

مرجح

таркиббанд  

نامرجح

  • ترکیب بند
  • таркӣббанд

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155030

این مفهوم را دانلود کن: