جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > صنایع ادبی (fa) > Риторика > бадеъ > тазмин (дар илми адаб номи санъати адабӣ)

مرجح

тазмин (дар илми адаб номи санъати адабӣ)  

اعم

نامرجح

  • تضمین
  • тазмӣн

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155048

این مفهوم را دانلود کن: