جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳои дароз

مرجح

Ҳикояҳои дароз  

اعم

نامرجح

  • حکایه های دراز
  • достонҳое буланд

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155090

این مفهوم را دانلود کن: