جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳо готикӣ

مرجح

Ҳикояҳо готикӣ  

اعم

نامرجح

  • حکایه های گوتیکی
  • достонҳое гутӣк

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155106

این مفهوم را دانلود کن: