جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > صنایع ادبی (fa) > Риторика > бадеъ > раддуссадри илал- аҷз

مرجح

раддуссадри илал- аҷз  

اعم

نامرجح

  • ردالصدر الی العجز
  • раддуссадр элал аҷз

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155115

این مفهوم را دانلود کن: