جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > сафарномаҳо

مرجح

сафарномаҳо  

نامرجح

  • سفرنامه ها
  • сафарномэҳҳо

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155149

این مفهوم را دانلود کن: