جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

> Шеъри нимоӣ

مرجح

Шеъри нимоӣ  

اعم

نامرجح

  • شعر نیمایی
  • Шеърэ нӣмоӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155169

این مفهوم را دانلود کن: