جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

озод  

نامرجح

  • آزاد
  • орӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155178

این مفهوم را دانلود کن: