جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > صنایع ادبی (fa) > Риторика > бадеъ > мутобиқа (жанри адабӣ)

مرجح

мутобиқа (жанри адабӣ)  

اعم

نامرجح

  • مطابقه (ژَنر ادبی)
  • мутобэқэҳ (санъати адабӣ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155238

این مفهوم را دانلود کن: