جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

танқиди асотирӣ  

نامرجح

  • تنقید اساطیری
  • нақдэ устӯрэҳӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155265

این مفهوم را دانلود کن: