جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

танқиди жанрӣ  

نامرجح

  • تنقید ژَنری
  • нақдэ анвоъ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155268

این مفهوم را دانلود کن: