جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

танқиди Плюралистӣ  

نامرجح

  • تنقید پْلورَلیستی
  • нақдэ кэсратгаро

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155286

این مفهوم را دانلود کن: