جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > намоишномаҳо

مرجح

намоишномаҳо  

اخص

نامرجح

  • نمایشنامه ها
  • намоешномэҳҳо

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155300

این مفهوم را دانلود کن: