جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ҳаҷв  

نامرجح

  • هجو
  • ҳаҷв

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155307

این مفهوم را دانلود کن: