جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > الأدب الملتزم > الأدب الثوری

مرجح

الأدب الثوری  

نامرجح

  • ادب المقاومة
  • أدب الثوری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154935

این مفهوم را دانلود کن: