جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > ادبیات فارسی > ادبیات اوستایی

مرجح

ادبیات اوستایی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154937

این مفهوم را دانلود کن: