جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > انواع ادبی > ادبیات عامه

مرجح

ادبیات عامه  

نامرجح

  • ادبیات شفاهی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154964

این مفهوم را دانلود کن: