جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Адабиёти арабӣ  

اخص

نامرجح

  • ادبیات عربی
  • Адабиётэ араб

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154965

این مفهوم را دانلود کن: