جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > الأدب الکلاسیکی

مرجح

الأدب الکلاسیکی  

اعم

نامرجح

  • الأدب
  • الأدب العریق
  • أدب العریق
  • أدب القدیم
  • أدب الکلاسیکی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154975

این مفهوم را دانلود کن: