جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الأدب المانوی  

نامرجح

  • أدب المانوی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154980

این مفهوم را دانلود کن: