جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Львиная Рифма  

در زبان های دیگر

 • Arabic

 • أعنات
 • التشدد
 • التضییق
 • تشدد
 • تضییق
 • لزوم ما لایلزم
 • English

 • Persian

 • التزام
 • تشدید (ادبی)
 • تضییق (ادبی)
 • لزوم ما لایلزم
 • Tajik

 • эънот
 • اعنات

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154996

این مفهوم را دانلود کن: