جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

... > Literature > Literary Devices > Rhetorics > Embellishment > Hyperbole > اغراق تشبیهی (fa)

مرجح

اغراق تشبیهی (fa)  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154998

این مفهوم را دانلود کن: