جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Асарҳои адабӣ > Мутобиқгардониҳо

مرجح

Мутобиқгардониҳо  

نامرجح

  • مطابق گردانی ها
  • эқтэбосҳо

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155001

این مفهوم را دانلود کن: