جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > صنایع ادبی (fa) > арӯз > вазнҳои арӯзӣ

مرجح

вазнҳои арӯзӣ  

اعم

نامرجح

  • وزن های عروضی
  • увзонэ арӯзӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155004

این مفهوم را دانلود کن: