جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

پیرنگ  

نامرجح

  • پلات
  • زمینه داستان
  • طرح (ادبیات)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155017

این مفهوم را دانلود کن: