جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Тадқиқотҳои адабӣ > Таҳлили адабӣ

مرجح

Таҳлили адабӣ  

نامرجح

  • تحلیل ادبی
  • Таҳлӣлэ адабӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155023

این مفهوم را دانلود کن: