جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > التراجیدیا الکومیدیة

مرجح

التراجیدیا الکومیدیة  

نامرجح

  • تراجیدیا الکومیدیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155026

این مفهوم را دانلود کن: