جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > انواع ادبی > ترکیب بند

مرجح

ترکیب بند  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155030

این مفهوم را دانلود کن: