جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ташбиҳи ҷамъ  

نامرجح

  • تشبیه جمع
  • ташбӣҳэ ҷамъ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155037

این مفهوم را دانلود کن: