جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

тақлиди ҳазлӣ  

نامرجح

  • تقلید هزلی
  • тақлӣдэ ҳазлолӯд

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155054

این مفهوم را دانلود کن: