جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > صنایع ادبی > بلاغت > بدیع > تکرار (بدیع)

مرجح

تکرار (بدیع)  

اعم

نامرجح

  • تکریر

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155055

این مفهوم را دانلود کن: