جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Хотираҳо  

نامرجح

  • خاطره ها
  • Хотэрат

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155084

این مفهوم را دانلود کن: