جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > انواع ادبی > سرگذشت نامه ها > خودسرگذشت نامه ها

مرجح

خودسرگذشت نامه ها  

نامرجح

  • اتوبیوگرافی
  • حسب الحال ها

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155086

این مفهوم را دانلود کن: