جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳои ҷосусӣ

مرجح

Ҳикояҳои ҷосусӣ  

اعم

نامرجح

  • حکایه های جاسوسی
  • достонҳое ҷосусӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155095

این مفهوم را دانلود کن: