جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > انواع ادبی > داستان > داستان های حادثه ای

مرجح

داستان های حادثه ای  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155096

این مفهوم را دانلود کن: