جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > انواع ادبی > داستان > داستان های حماسی

مرجح

داستان های حماسی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155097

این مفهوم را دانلود کن: