جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > روایة > القصص العلمیه -الخیالیه

مرجح

القصص العلمیه -الخیالیه  

اعم

نامرجح

  • قصص العلمیه -الخیالیه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155102

این مفهوم را دانلود کن: