جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > انواع ادبی > داستان > داستان های کوتاه

مرجح

داستان های کوتاه  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155105

این مفهوم را دانلود کن: