جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

услубҳои адабӣ > Романтизм

مرجح

Романтизм  

نامرجح

  • رمانتیزم
  • Румонтисм

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155121

این مفهوم را دانلود کن: