جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > романҳои сериёл

مرجح

романҳои сериёл  

اعم

نامرجح

  • رمان های سریال
  • Румонҳое сэриёл

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155123

این مفهوم را دانلود کن: