جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سبک های ایرانی > سبک خراسانی

مرجح

سبک خراسانی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155130

این مفهوم را دانلود کن: