جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

السجع المتوازن  

اعم

نامرجح

  • سجع المتوازن

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155138

این مفهوم را دانلود کن: