جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > انواع ادبی > سرگذشت نامه ها

مرجح

سرگذشت نامه ها  

نامرجح

  • بیوگرافی ها
  • زندگی نامه ها
  • شرح حال ها

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155141

این مفهوم را دانلود کن: