جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > الشعر الفارسی

مرجح

الشعر الفارسی  

نامرجح

  • شعر الفارسی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155157

این مفهوم را دانلود کن: