جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literature > Literary Genres > Persian Poetry > Dramatic Poetry

مرجح

Dramatic Poetry  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155168

این مفهوم را دانلود کن: